• Welcome to our school Shadow
  Welcome to our school
  Private teaching center  sponsorized by the Department of Teaching of Generalitat de Catalunya
 • Our kitchen Shadow
  Our kitchen
  Menu prepared by our dietist
  Dining room and kitchen managed by the school. Proximity products, fresh, mediterranean and balanced diet. Education of healthy eating habits.
 • We work by Corners Shadow
  We work by Corners
  The students are the main characters and work actively in groups
Kindergarten

Early stimulation

Estimulació Primerenca
Estimulació Primerenca
Basem la nostra metodologia en un programa d'estimulació primerenca.<br /><br />El nen és el primer protagonista i els aspectes emocionals són de gran importància. L'equilibri emocional és el facilitador d'un bon aprenentatge. L'harmonia, el respecte i la il·lusió per aprendre són els que guiaran el treball amb el nen.<br /><br />Per poder dur a terme el nostre programa, la família i l'escola han d'anar agafats de la mà doncs són els entorns en els quals es va a desenvolupar el nen.<br /><br />L'estimulació primerenca facilita una funció preventiva i al mateix temps permet desenvolupar el potencial de cada individu.<br /><br />El principal benefici del programa de l'estimulació és assegurar-nos cobrir les necessitats neurològiques de l'individu. Aquestes necessitats són les relacionades amb el desenvolupament del cervell i amb les neurones.<br /><br />És important que les neurones estiguin ben connectades i crein una xarxa neuronal espessa que asseguri la fluïdesa d'informació, la capacitat d'aprenentatge i adaptació al medi ambient. Això és el que permetrà individus més complets i per tant més feliços.<br /><br />Les necessitats neurològiques es cobreixen a partir de dos blocs:<br /><br />a) <strong>Estimulació física</strong> (moviment):<br /><br />És de gran importància donar oportunitats perquè el bebè passi per les etapes naturals del moviment: 1- arrossegament, 2- gatejo, 3- caminar, 4- córrer, 5-qualsevol altre tipus d'exercici o esport. Aquestes etapes faciliten el patró creuat que té grans beneficis en el desenvolupament i alhora prevé de possibles dificultats a l'àrea de la lectura, escriptura i l'aprenentatge en general. A més, l'activitat aquàtica permet reforçar enormement el treball físic del bebè. Basem els nostres exercicis sempre en tres pilars: respiració, equilibri i coordinació.<br /><br />b) <strong>Estimulació intel·lectual</strong>:<br /><br />Ambient ric, ple d'estímuls adaptats al bebè. Els estímuls arriben a través dels 5 sentits. Cada sentit es treballa amb l'objectiu de potenciar-ho per permetre al bebè conèixer millor el seu entorn i al mateix temps anar provocant connexions neuronals.<br /><br />És molt important el treball dels sis primers anys de vida. Els nens són esponges i posseeixen una neuroplasticidad que els permet absorbir i treballar d'una manera molta més beneficiosa. Desgraciadament, aquesta condició amb els anys es va reduint<br />.<br />Per això, és important dedicar una especial atenció al nen per acompanyar-ho en el seu bon desenvolupament.<br /><br />El joc, l'exploració i la creativitat tenen un paper molt important. A més de l'exercici físic i els continguts intel·lectuals que els permetrà conèixer el món més enllà del seu entorn íntim.
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com