• Tecnòlogic-Científic Shadow
  Tecnòlogic-Científic
  "Fer ciència és veure el que tothom ha vist, i pensar el que ningú ha pensat mai"
  Dr.Albert Szent(1893-1986), premi Nobel de medicina,(1937)
 • Robòtica Shadow
  Robòtica
  Interessar-se per la matemàtica i la construcció espaial d’una manera lúdica
 • Mediació Shadow
  Mediació
  Enfortim els lligams entre els membres de la comunitat escolar.
 • Escola Verda Shadow
  Escola Verda
  Ens concienciem sobre la importància de la cura del medi ambient
Projectes

Tecnològic-Científic

Tecnològic-Científic
Tecnològic-Científic
Presentació
"Fer ciència, és veure el que tothom ha vist, i pensar el que ningú ha pensat mai"
Dr.Albert Szent(1893-1986), premi Nobel de medicina,(1937)
Matemàtiques, física, química, biologia, electrònica i altres branques del coneixement científic-tecnològic formen els pilars bàsics de l'estructura del nostre projecte.

Objectius
L'objectiu dels professors i professores que treballem en aquest projecte, no està en que els nostres alumnes acumulin una sèrie de dades ó coneixements més ó menys estructurats sobre ciència ó tecnologia.
En el nostre departament, la ciència i la tecnologia, és el nostre mitjà per aconseguir els següents objectius:
 • Fomentar l'interès per la ciència i la tecnologia.
 • Analitzar, sintetitzar i treure conclusions de la lectura de textos de caire científic-tecnològic.
 • Dotar d'estratègies, eines i recursos generals per a la resolució de problemes.
 • Experimentar i contrastar amb coneixements i idees prèvies.
 • Conèixer el context històric de la ciència i la tecnologia (passat, present i futur).
 • Valorar les implicacions ètiques i morals de l'activitat científica.
 • Desenvolupar les habilitats comunicatives a través de l'exposició d'experiments, fets,ó curiositats científiques.
 • Subratllar la vessant lúdica de la ciència i la tecnologia, especialment a les primeres etapes de la formació dels nostres alumnes.
 • Relacionar la ciència i la tecnologia amb altres àmbits del coneixement humà: les ciències socials, la història, l'economia, l'art, etc.

Metodologia
Per assolir els nostres objectius, no ens limitem a les quatres parets de l'aula, ni a la classe magistral ja en vies d'extinció. El nostre model educatiu, es basa en les següents pràctiques i activitats:
 • Les noves metodologies pedagògiques: Flip-class, aprenentatge a través de la resolució de problemes, projectes col.laboratius, aprenentatge basat en competències, etc.
 • Pràctiques de física, química i biologia al laboratori.
 • Projectes tecnològics a l'aula-taller.(Planificació, construcció i avaluació de solucions tècniques)
 • Resolució de problemes.
També fora de l'àmbit estrictament acadèmic, organitzem les següents activitats:
 • Sortides.
 • Jornada científic-tecnològica.
 • Concurs de fotografia matemàtica.
Els professors i professores del nostre departament, treballem i ens esforcem, amb l'objectiu ben present a la ment i el desig al nostre cor,de tal com va expressar el premi Nobel en medicina,Dr.Albert Szent, que els nostres alumnes puguin imaginar el que ningú ha imaginat mai.
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com