• Benvingut a la nostra escola Shadow
  Benvingut a la nostra escola
  Centre d'ensenyament privat concertat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  Ens definim com una escola activa, dinàmica, plurilingüe, preparada per liderar projectes que necessiten flexibilitat pedagògica, estructural i funcional.
 • Voleu concertar una primera entrevista? Shadow
  Voleu concertar una primera entrevista?
  Us explicarem el nostre Projecte Educatiu
Nous alumnes

Serveis que oferim

Departament d'Orientació Psicopedagògica
Departament d'Orientació Psicopedagògica
El Departament d’Orientació Psicopedagògica i Professional (DOPP) és l’òrgan de l’escola que té com a funció donar recursos als professors per adaptar-se a les particularitats de cada alumne, tot treballant de manera interdisciplinari. Tanmateix, és un suport per l’alumnat i per les famílies del centre.
El Departament està format per :


 
Laura Ortiz:  per Educació Infantil i Primària.  laura.ortiz@lleoxiii.com 
Llicenciada en Psicopedagogia i Psicologia Clínica a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport  Blanquerna. Universitat Ramon Llull.Mª Luz Martínez:  per ESO i Batxillerat . mluz.martinez@lleoxiii.com
Llicenciada en Psicologia Clínica a la Universitat de Barcelona. UB

Objectius del DOPP:
Atendre a la diversitat
Detectar NEE i establir coordinacions amb l’EAP
Col·laborar  amb els professors/es en l’elaboració dels plans individualitzats (PI) 
Fer el seguiment amb professionals externs
Atenció i acompanyament als alumnes del Projecte Singular
Orientació professional i acadèmica
Avaluar competències bàsiques i curriculars.
Orientar a les famílies en el procés evolutiu dels seus fills/es. 
Acollida d’alumnes nous i atenció a les famílies noves.
Desenvolupament del Projecte família-escola (“Creixem junts”)
Assessorar en l’educació en valors i en la gestió de les emocions.
Aquestes actuacions es concreten en els tres àmbits d’intervenció: en relació al centre, a l’alumnat i la família.

En relació al centre/professorat:
Assessorar i orientar a l’equip docent en relació a estratègies que facilitin la resposta a la diversitat de l’alumnat.
Mantenir el seguiment amb els professors i tutors 
Facilitar i coordinar la intervenció del DOPP amb els serveis externs (terapeutes, psicòlegs, logopedes,..)
En relació a l’alumnat:
Donar suport directe als alumnes amb necessitats educatives especials i amb dificultats d’aprenentatge, comportament i/o relació dins i fora de l’aula.
Generar un espai de mediació per a mantenir una bona convivència entre tots els membres de la comunitat educativa. 
Elaborar materials adaptats i aplicar els protocols pertinents per als alumnes que ho requereixin. 
Activitats encaminades a facilitar la integració social dels alumnes amb dificultats de relació en el seu grup i en la vida escolar.
Assessorar sobre la transició a la vida professional i/o acadèmica.

En relació a les famílies:
Orientar i col·laborar amb les famílies de tots els alumnes en general que necessitin assessorament per part del DOPP.
Organitzar xerrades sobre temes d’educació per proporcionar un espai a les famílies on poder resoldre dubtes i compartir situacions diàries.
La nostra cuina
La nostra cuina
Disposem de menjador i cuina gestionats per la pròpia escola. Els nostres cuiners seleccionen diàriament els aliments seguint les directrius del menú dissenyat per la nostra dietista. L'objectiu és oferir una dieta saludable de qualitat. Per aquest motiu es segueixen els següents criteris:
 • producte de proximitat
 • producte fresc
 • Dieta mediterrània i equilibrada
 • 2 menús Basal: un adaptat als nens de la llar d’infants i l’altra per la resta.
L’escola aprofita el moment del menjador per inculcar hàbits alimentaris saludables, d’higiene i de comportament. En el menjador hi ha monitors que potencien aquests hàbits.La nostra dietista:    

                 
        
Mònica Dicenta
 • Dietista-Nutricionista col·legiada CAT000612.Formació complementària en diferents cursos de nutrició
 • Dietista de dilatada experiència en diferents centres fent  assiste?ncia diete?tico-nutricional.


Consells de la nostre dietista:

En l'alimentació infantil, cal potenciar...
 • El consum de fruita fresca i de temporada,com a postres habituals dels a?pats i com a complement d’esmorzars i berenars.
 • El consum de verdures i hortalisses de temporada en el primer plat i/o com a guarnicio? del segon plat dels diferents a?pats, a me?s de garantir la prese?ncia habitual d’amanides.
 • El consum de llegums i de fruita seca crudo torrada sense sal
 • El consum de farinacis (pa, pasta, arro?s...) de cereals complerts, disminuint els refinats.
 • L’u?s de l’oli d’oliva.
 • El consum d’aigua com a beguda ba?sica i vital,tant en els a?pats com entre hores.
 • Un estil de vida actiu que inclogui un mi?nim d’una hora d’activitats d’intensitat moderada/ intensa (caminar, co?rrer, jugar al parc, fer esport, etc.).
Cal reduir...
 •  La ingesta frequ?ent de llaminadures i prioritzar com a alternativa la fruita seca sense sal (nous, ametlles, avellanes...) i dessecada (panses, orellanes, figues seques...).
 •  Les begudes ensucrades (coles, taronjades, be- gudes isoto?niques, sucs, etc.) i prioritzar el consum d’aigua.
 •  La brioixeria i la pastisseria, i prioritzar el consum d’entrepans.
 •  Les cremes de xocolata, cremes, mousses i d’al tres, com a postres habituals dels a?pats.
 •  El consum frequ?ent de menjar ra?pid (fast food).
 •  El consum excessiu de preparacions i derivats carnis processats, que tenen major contingut en greix (embotits, pate?s, salsitxes, etc.).
 •  El temps destinat a “activitats de pantalla” (televisio?, ordinador, consoles, etc.) a menys de 2 hores al dia. 
Posem-ho en pra?ctica!
Triar, comprar i cuinar els aliments pot ser divertit.
Cal provar-ho!Participar en l’elaboracio? dels a?pats familiars. 
Cal implicar-s’hi!
Tots els a?pats so?n importants. Cal recordar-ho!
Infermeria
Infermeria
L’escola disposa d’un Servei d’Infermeria, que s’encarrega d’atendre aquells alumnes que es troben malament o bé tenen algun accident. S’avisa les famílies i si cal els acompanyem a un centre sanitari.
A l’escola els tutors també fan un seguiment més personalitzat per aquells alumnes que segueixen algun tractament.En aquest cas és necessari que les famílies informin a l’escola i lliurin els documents corresponents:
 • Autorització general de medicació
 • Autorització administració puntual de  medicaments 
 • Full d’al·lèrgies (si és el cas)

Quan hi ha alguna sortida de convivències els responsables porten una farmaciola de primers auxilis.
L’escola disposa d’una assegurança d’accidents escolar obligatòria.
Servei d'Acollida
Servei d'Acollida
El servei d’acollida de l’escola cobreix tots els cursos des de la Llar d’Infants fins l’ ESO en el següent horari:
 • Matí: De 7:30h fins 9h
 • Tarda: de 17h a 19h
Els alumnes poden fer activitats lúdiques o bé avançar deures sota la supervisió de monitors. 

El servei d’acollida es fa a La Torre.
Intranet
Intranet
La Intranet és la nostra plataforma  d’interacció i comunicació entre alumnes, professorat i famílies.
Els alumnes tenen accés als continguts i llibres digitals així com a un compte de correu electrònic.
Les famílies tenen a la seva disposició informació que els permet fer el seguiment del seu fill/a a través de l’agenda, visualització de notes, així com tenir accés a circulars i menús.

Recordeua que si oblideu la contrasenya podeu obtener-ne una altra clicant a: “has oblidat la contrassenya?
Biblioteca
Biblioteca
L’escola disposa d’una biblioteca on els alumnes poden anar a llegar o fer els deures
Campus d'Estiu
Campus d'Estiu
Programa d'activitats durant el mes de Juliol
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com