• Cicles Formatius Esportius de Grau Mitjà Shadow
  Cicles Formatius Esportius de Grau Mitjà
  Obrim inscripcions TD1 Esquí Alpí, Surf de Neu i Esquí de Fons 
  Aprèn amb els millors formadors i a les millors instal·lacions
 • Fes de l'Esport el teu Futur! Shadow
  Fes de l'Esport el teu Futur!
  Requisits Accès:
  Graduat ESO + Prova Esportiva Específica
  Inscriu-te avui i aprofita els nostres descomptes!
Cicles Formatius

Salvament i Socorrisme-Pròximament

PRÒXIMAMENT!!!!
PRÒXIMAMENT!!!!
Introducció
El Salvament i Socorrisme és una titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.155 hores.
 
El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.
Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.
 
El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals.
Té una durada de 660 hores.

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Pla d'Estudis
Pla d'Estudis
Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, tots relacionats amb l’entorn social, i el bloc específic, format per mòduls relacionats amb el coneixement de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats relacionades amb el salvament i socorrisme, en què es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirits.
 
Cicle Inicial (495 hores)

Prova específica (120 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu (30 hores)
 • Primers auxilis (30 hores)
 • Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores)
 • Organització esportiva (10 hores)
Mòduls del bloc específic (180 hores)
 • Instal·lacions aquàtiques i materials (25 hores)
 • Metodologia de salvament i socorrisme (65 hores)
 • Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme (25 hores)
 • Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques (65 hores)
Bloc de Formació pràctica (115 hores)


Cicle Final (660 hores)

Mòduls del bloc comú (180 hores)

 • Bases de l’aprenentatge esportiu (60 hores)
 • Bases de l’entrenament esportiu (70 hores)
 • Esport adaptat i discapacitat (20 hores)
 • Organització i legislació esportiva (20 hores)
 • Gènere i esport (10 hores)
Mòduls del bloc específic (300 hores)
 • Escola de salvament i socorrisme (30 hores)
 • Preparació física del socorrista (35 hores)
 • Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme (50 hores)
 • Organització d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme (35 hores)
 • Espais aquàtics i materials (60 hores)
 • Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals (90 hores)
Bloc de Formació pràctica (180 hores)
Accés
Accés
Per accedir al Cicle Inicial cal complir els requisits següents:

1. Tenir el Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

2. Superar una Prova Específica d'Accés, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial (fes click aquí per a més informació)

Segon període:
Inscripció: dels 3 al 22 de maig de 2019
Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 23 de maig de 2019
Llistes d'admesos o exclosos
-provisionals: a partir del 29 de maig
-definitives: a partir del 6 de juny
Proves: entre els dies 7 i 28 de juny de 2019
 
 
Tercer període:
Inscripció: del 2 al 13 de setembre de 2019
Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 14 de setembre de 2019
Llistes d'admesos o exclosos
-provisionals: a partir del 17 de setembre
-definitives: a partir del 26 de setembre
Proves: entre els dies 28 de setembre i 11 d'octubre de 2019Per accedir al Cicle Final cal haver aprovat el Cicle Inicial de l'especialitat.
Sortides Professionals i Continuïtat
Sortides Professionals i Continuïtat
Les persones que superen el Cicle Inicial obtenen un Certificat que els permet accedir:
 • al cicle final i
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora de salvament i socorrisme,
  • jutge cronometrador o jutgessa cronometradora,
  • socorrista en piscines,
  • socorrista en parcs aquàtics,
  • socorrista en piscines naturals.
Les persones que superen el Cicle Final obtenen un Títol de Tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:
 • a un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior de salvament i socorrisme, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora de salvament i socorrisme,
  • coordinador o coordinadora en escoles esportives de salvament i socorrisme,
  • responsable d’instal·lació aquàtica i/o d’equip de socorristes en el medi natural,
  • socorrista en platges marítimes,
  • socorrista en platges fluvials,
  • socorrista en llacs i embassaments,
  • socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica,
  • socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural,
  • socorrista en activitats nauticoesportives,
Pròximament
Pròximament
Instal·lacions i Serveis
Instal·lacions i Serveis
Tenim les millors instal.lacions i serveis per a la vostra formació.
 • Aules Lleó XIII (totes equipades amb projectors)
 • Connexió wifi a tot el centre
 • Sala d’informàtica
 • Pista poliesportiva i gimnàs
 • Correu electrònic personal “@lleoxiii.com” per a cada alumne
 • Servei d’intranet per poder comunicar-te amb els professors, descarregar els apunts i consultar les notes.
 • iPads al servei dels nostres alumnes 
 • Les classes pràctiques es realitzen a la piscina de Llars Mundet de la Vall d’Hebron (molt a prop de la nostra escola) i a diferents espais naturals aquàtics.
 • Regal d’una Dessuadora i Casquet de Bany Lleó XIII.
Vídeo Departament d'Ensenyament
Vídeo Departament d'Ensenyament
Aquí tens el vídeo explicatiu del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com