• Acompanyament personal i emocional Shadow
  Acompanyament personal i emocional
  Atenció personalitzada a través del nostre Departament d'Orientació Psicopedagògica
 • La nostra cuina Shadow
  La nostra cuina
  Menú elaborat per la nostra dietista
  Menjador i cuina gestionats per la pròpia escola. Producte de proximitat, fresc, dieta mediterrània i equilibrada. Educació d'hàbits alimentaris saludables
 • Kindergarten, 100% en Anglès Shadow
  Kindergarten, 100% en Anglès
  Immersió lingüística en anglès des de ben petits
 • Creixement personal Shadow
  Creixement personal
  Cuidem el desenvolupament emocional, físic, motor, social i cognitiu
 • Adquisició d'hàbits... Shadow
  Adquisició d'hàbits...
  alimentaris, d'higiene, de treball i de valors.
 • LLar d'Infants Shadow
  LLar d'Infants
  Menús dissenyats per la nostra dietista
  Menjador i cuina  gestionats per l'escola. Producte fresc i de proximitat
 • Treballem per Racons Shadow
  Treballem per Racons
  Els alumnes són els protagonistes i treballen de forma activa en grups
Kindergarten

Projecte Educatiu

Projecte Educatiu
Projecte Educatiu
La finalitat de la nostra Educació Infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu,  dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
L’acció educativa ha de permetre el desenvolupament afectiu, el creixement personal dels infants, la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, el descobriment de l’entorn, de les possibilitats dels seu propi cos, del moviment  i dels hàbits de control corporal, perquè actuïn cada vegada d’una manera més autònoma. Ha de permetre la possibilitat d’experimentar, de relacionar-se i de comunicar-se amb els altres infants, persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació i de respecte al principi de no discriminació.
Durant aquesta etapa les nostres educadores col·laboren amb les famílies en l’adquisició d’hàbits i rutines:
 • Hàbits alimentaris
 • Control esfínters
 • Autonomia
 • Treball d’hàbits i valors
 • I vetllem per la socialització dels/les alumnes dins el grup i les mateixes educadores.
Els estímuls afectius són un dels elements més motivadors per engrescar els infants a fer nous descobriments i així transmetre als petits la seguretat necessària per aconseguir la seva autonomia.
Els diferents llenguatges que formen part de la nostra metodologia són:
 • L'expressió verbal (100% en anglès)
 • L'expressió corporal
 • L'expressió plàstica
 • L'expressió musical
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com