• Benvingut a la nostra escola Shadow
  Benvingut a la nostra escola
  Centre d'ensenyament privat concertat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  Ens definim com una escola activa, dinàmica, plurilingüe, preparada per liderar projectes que necessiten flexibilitat pedagògica, estructural i funcional.
 • Acompanyament personal i emocional Shadow
  Acompanyament personal i emocional
  Atenció personalitzada a través del nostre Departament d'Orientació Psicopedagògica
 • La nostra cuina Shadow
  La nostra cuina
  Menú elaborat per la nostra dietista
  Menjador i cuina gestionats per la pròpia escola. Producte de proximitat, fresc, dieta mediterrània i equilibrada. Educació d'hàbits alimentaris saludables
 • Kindergarten, 100% en Anglès Shadow
  Kindergarten, 100% en Anglès
  Immersió lingüística en anglès des de ben petits
 • Creixement personal Shadow
  Creixement personal
  Cuidem el desenvolupament emocional, físic, motor, social i cognitiu
 • Adquisició d'hàbits... Shadow
  Adquisició d'hàbits...
  alimentaris, d'higiene, de treball i de valors.
 • LLar d'Infants Shadow
  LLar d'Infants
  Menús dissenyats per la nostra dietista
  Menjador i cuina  gestionats per l'escola. Producte fresc i de proximitat
 • Treballem per Racons Shadow
  Treballem per Racons
  Els alumnes són els protagonistes i treballen de forma activa en grups
Kindergarten

Projecte Educatiu

Projecte Educatiu
Projecte Educatiu
La finalitat de la nostra Educació Infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu,  dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
L’acció educativa ha de permetre el desenvolupament afectiu, el creixement personal dels infants, la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, el descobriment de l’entorn, de les possibilitats dels seu propi cos, del moviment  i dels hàbits de control corporal, perquè actuïn cada vegada d’una manera més autònoma. Ha de permetre la possibilitat d’experimentar, de relacionar-se i de comunicar-se amb els altres infants, persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació i de respecte al principi de no discriminació.
Durant aquesta etapa les nostres educadores col·laboren amb les famílies en l’adquisició d’hàbits i rutines:
 • Hàbits alimentaris
 • Control esfínters
 • Autonomia
 • Treball d’hàbits i valors
 • I vetllem per la socialització dels/les alumnes dins el grup i les mateixes educadores.
Els estímuls afectius són un dels elements més motivadors per engrescar els infants a fer nous descobriments i així transmetre als petits la seguretat necessària per aconseguir la seva autonomia.
Els diferents llenguatges que formen part de la nostra metodologia són:
 • L'expressió verbal (100% en anglès)
 • L'expressió corporal
 • L'expressió plàstica
 • L'expressió musical
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com