L'Escola

PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA AL SETEMBRE ESCOLA LLEÓ XIII

PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA AL SETEMBRE ESCOLA LLEÓ XIII
PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA AL SETEMBRE ESCOLA LLEÓ XIII
Hem incorporat diverses mesures de Protecció:
- Col·locació, ja abans de la finalització dels curs 19-20, de 3 tòtems als dos edificis per fer mitjançant detecció facial, la presa de temperatura. Dir que als alumnes se'ls prendrà la temperatura un mínim de dos cops al dia i sempre que es detecti qualsevol símptoma o malestar. Aquest fet s'amplia també a tots els treballadors de l'escola.
- Col·locació de dispensadors de gel desinfectant per les mans a totes les aules de l'escola i resta d'espais ( menjadors, patis, vestíbuls, recepció, biblioteca, sales de professors i qualsevol altre espai comú). Tots els alumnes es rentaran un mínim de 5 cops les mans cada dia que estiguin a l'escola, sense oblidar la neteja habitual i recomanable d'aigua i sabó.
- A cada aula haurà un esprai desinfectant amb la seva baieta de manera que al finalitzar cada activitat i previ a l'inici d'una altre, es desinfectin tots els estris utilitzats.
- El servei de neteja canvia els seus horaris habituals, per adaptar-se a les noves necessitats de desinfecció i ventilació que requereixen tots els espais utilitzats. Aquest servei queda ampliat en el seu nombre de recursos que fins ara no eren necessaris, abans d'aquest nou escenari.
  • Erasmus+
  • Cambridge English Language Assessment
  • CTB
  • Aldeas Infantiles SOS
  • Barcelona Escolas Sostenibles
  • La Masia Oriol Tort
  • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com