• Tecnòlogic-Científic Shadow
  Tecnòlogic-Científic
  "Fer ciència és veure el que tothom ha vist, i pensar el que ningú ha pensat mai"
  Dr.Albert Szent(1893-1986), premi Nobel de medicina,(1937)
 • Robòtica Shadow
  Robòtica
  Interessar-se per la matemàtica i la construcció espaial d’una manera lúdica
 • Mediació Shadow
  Mediació
  Enfortim els lligams entre els membres de la comunitat escolar.
 • Escola Verda Shadow
  Escola Verda
  Ens concienciem sobre la importància de la cura del medi ambient
Projectes

Mediació

Mediació
Mediació
Presentació
Dins del marc de les societats actuals, més dinàmiques i mòbils, famílies i individus formem part de tipologies cada cop més diverses i heterogènies. Així doncs, aquesta mateixa realitat socio-ambiental ens obliga a prestar una major atenció i seguiment d’aquestes noves sensibilitats, especialment acusades entre els adolescents, i a imposar nous plantejaments metodològics en la resolució de conflictes, basats en el reforç del diàleg entre les diferents parts implicades en un centre escolar: alumnat, personal docent i famílies.
El departament de resolució de conflictes es conforma, d’aquesta manera, com un dels engranatges clau per al bon funcionament general del centre i com un útil instrument de reforç en l’acció tutorial.


Objectius

Enfortir els lligams entre tots/totes els/les membres de la comunitat escolar: alumnat, professorat i personal no docent.
Afavorir un ambient obert i amable on el decurs de les activitats pròpies al centre es desenvolupi de la forma més satisfactòria possible.

Metodologia

Detecció de problemes i establiment de solucions basades en la confrontació dels mateixos a través del diàleg, tot cercant alternatives adequades segons els casos.
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com