• Acompanyament personal i emocional Shadow
  Acompanyament personal i emocional
  Atenció personalitzada a través del nostre Departament d'Orientació Psicopedagògica
L'Escola

Informació Preinscripció Curs 2019-2020

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020
INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020
La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics (escoles publiques i/o concertades), i també quan es vol canviar de centre.La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics (escoles publiques i/o concertades), i també quan es vol canviar de centre.
Dates de la preinscripció del curs 2019-2020

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

Del 29 de març al 9 d'abril  per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, i educació secundària obligatòria.

Documentació que cal presentar
 • Formulari de preinscripció, que cal lliurar en el centre triat en primera opció (és imprescindible presentar una única sol·licitud, doncs la presentació de més d’una comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre). Aquest full el podeu recollir a l’escola o descarregar-lo del web del Departament d’Ensenyament.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s'alega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual)
 • Documentació acreditativa de criteris complementaris si s’escau
Podeu trobar més información relativa al procés de preinscripció:

Web del Consorci d’Educació de Barcelona a l’apartat Alumnes i famílies: www.edubcn.cat

Web del Departament d’Ensenyament: www.ensenyament.gencat.cat
Notícies
 • El passat 14 de novembre els alumnes de 4ESOA van tenir el privilegi de comptar amb Eduardo Mendoza. L'escriptor va fer de jurat d'un concurs literari al que van participar els alumnes, presentant per parelles un final alternatiu a la novel·la "Sin noticias de Gurb"
  x
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com