Projectes

Solidari

Projecte Solidari
Presentació

L’Escola Lleó XIII, en el seu compromís de responsabilitat en l’educació integral dels alumnes, no només en la seva vessant acadèmica, volem treballar a favor de la justícia social, l’equitat i la igualtat entre les persones. Pretenem que la solidaritat sorgeixi en els alumnes a partir d’una actitud d’indignació davant de la injustícia, per tal de ser actius i contribuir a la construcció d’una vida digna per a tothom.


Objectius

Els objectius d’aquest projecte són:
  • Fomentar la participació i la corresponsabilitat educativa
  • Treballar per tal de millorar situacions educatives injustes o desiguals de l’entorn.
  • Contribuir amb altres agents de cooperació, com ara ONG o diverses entitats socials.
  • Oferir una visió de justícia global als infants, una manera de veure el món i de ser crític amb les seves desigualtats.
Metodologia

Treballem durant tot el curs en diversos projectes col·laborant amb diferents entitats.
  • Erasmus+
  • Cambridge English Language Assessment
  • CTB
  • Aldeas Infantiles SOS
  • Barcelona Escolas Sostenibles
  • La Masia Oriol Tort
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com