• Acompanyament personal i emocional Shadow
  Acompanyament personal i emocional
  Atenció personalitzada a través del nostre Departament d'Orientació Psicopedagògica
 • Light it up! Escola d'Idiomes Shadow
  Light it up! Escola d'Idiomes
  Classes lúdiques per a totes les edats, Centre formador de Cambridge

Escola d'Idiomes

Escola d'Idiomes
Escola d'Idiomes
Aquest any inaugurem la nova Escola d’Idiomes. L’objectiu és oferir als nostres alumnes una via per potenciar l’aprenentatge i millorar les habilitats de comunicació de les llengües que aprenen a l’escola. La nostra metodologia es basa en:
 • Classes lúdiques per a totes les edats:Les classes són dinàmiques per captar l’interès de l’alumne i obtenir bons resultats en l’aprenentatge.
 
 • Classes de conversa per a diferents nivells: Perquè l’objectiu d’una llengua és poder comunicar-se i per tant es treballa el diàleg per millorar la fluïdesa en la parla i la compresió auditiva.
 
 • Classes per adults (tots els nivells): Treballem l’aprenentatge en diferents àmbits: comprensió lectora, gramàtica i conversa.
Les classes d’adults de l’Escola Lleó XIII van adreçades a totes les persones que tinguin un interès especial en l’aprenentatge de la llengua anglesa o bé en el perfeccionament de la mateixa.Són classes de dues hores en dos nivells:


-Iniciació: Introducció a l’aprenentatge de l’anglès a partir de les diferents habilititats ( listening, reading,writing i speaking ) juntament amb el treball de Use of English ( gramàtica i vocabulari )

-Avançat: Perfeccionament de l’ús de la llengua sobretot des de la vessant de comprensió i expressió oral sense descuidar la part escrita.
 • Centre formador de Cambridge (B1, B2 i C1): Preparem els nostres alumnes perquè obtinguin les diferents titulacions amb els millors resultats.
El curs 2016-2017 disposem dels següents cursos:
 • Anglès Infantil: P4+P5.Dimecres 13:30h
 • Anglès Starters : Primària 1-4. Dilluns i divendres a les 14h 
 • Anglès Movers: Primària 3-5. Dimecres i Dijous a les 14h
 • Anglès KET: ESO.Dilluns i Dimecres a les 17h 
 • Anglès PET: ESO. Dimarts i Dijous a les 17h 
 • Anglès PRE-FCE: ESO.Dimecres de 15h a 17h 
 • Anglès FIRST: ESO i Batxillerat.Dilluns de 15h a 17h
 • Anglès per a adults (tots els nivells): sol·licitar informació
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com