• Acompanyament personal i emocional Shadow
  Acompanyament personal i emocional
  Atenció personalitzada a través del nostre Departament d'Orientació Psicopedagògica
 • Escola d'Idiomes Shadow
  Escola d'Idiomes
  Classes lúdiques per a totes les edats, Centre formador de Cambridge

Escola d'Idiomes

Escola d'Idiomes
Aquest any inaugurem la nova Escola d’Idiomes. L’objectiu és oferir als nostres alumnes una via per potenciar l’aprenentatge i millorar les habilitats de comunicació de les llengües que aprenen a l’escola. La nostra metodologia es basa en:
 • Classes lúdiques per a totes les edats:Les classes són dinàmiques per captar l’interès de l’alumne i obtenir bons resultats en l’aprenentatge.
 
 • Classes de conversa per a diferents nivells: Perquè l’objectiu d’una llengua és poder comunicar-se i per tant es treballa el diàleg per millorar la fluïdesa en la parla i la compresió auditiva.
 
 • Classes per adults (tots els nivells): Treballem l’aprenentatge en diferents àmbits: comprensió lectora, gramàtica i conversa.
Les classes d’adults de l’Escola Lleó XIII van adreçades a totes les persones que tinguin un interès especial en l’aprenentatge de la llengua anglesa o bé en el perfeccionament de la mateixa.Són classes de dues hores en dos nivells:


-Iniciació: Introducció a l’aprenentatge de l’anglès a partir de les diferents habilititats ( listening, reading,writing i speaking ) juntament amb el treball de Use of English ( gramàtica i vocabulari )

-Avançat: Perfeccionament de l’ús de la llengua sobretot des de la vessant de comprensió i expressió oral sense descuidar la part escrita.
 • Centre formador de Cambridge (B1, B2 i C1): Preparem els nostres alumnes perquè obtinguin les diferents titulacions amb els millors resultats.
El curs 2016-2017 disposem dels següents cursos:
 • Anglès Infantil: P4+P5.Dimecres 13:30h
 • Anglès Starters : Primària 1-4. Dilluns i divendres a les 14h 
 • Anglès Movers: Primària 3-5. Dimecres i Dijous a les 14h
 • Anglès KET: ESO.Dilluns i Dimecres a les 17h 
 • Anglès PET: ESO. Dimarts i Dijous a les 17h 
 • Anglès PRE-FCE: ESO.Dimecres de 15h a 17h 
 • Anglès FIRST: ESO i Batxillerat.Dilluns de 15h a 17h
 • Anglès per a adults (tots els nivells): sol·licitar informació
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com